ul. Sowińskiego 38B
Zielona Góra

Zapewniamy Waszym maluchom...

Sala Zabaw AMIS Zielona Góra stwarza wielostronne środowisko pozwalające na: działanie, przeżywanie, eksplorację przez co dziecko motywowane jest do aktywności, pobudzając każdą sferę jego osobowości. Konstrukcje zabawowe w Klubie Małolatka AMIS pozwolą dzieciom na rozwijanie zmysłów: wzroku, słuchu, ruchu i dotyku oraz koordynację tych analizatorów. Sala pozwoli na intensywne oddziaływanie na zmysły za pomocą konstrukcji zabawowych dostosowanych do wieku dzieci oraz za pomocą światła, dźwięku i muzyki. Dziecko ma możliwość wyboru bodźców potrzebnych w danym momencie. Taka aktywność i poznawanie sprzyja dostarczaniu do układu nerwowego informacji, pozytywnie rozwijających pamięć, koncentracje uwagi.

Opinie

© Amis Sala Zabaw Zielona Góra 2019 - www.amis.zgora.pl Logo & realizacja -